REGULAMIN KONKURSU 2014

Ad 2.4)

LP

AKTYWNOŚĆ WSI NA FORUM GMINY (Max 5 punktów)

Punktacja

1

UDZIAŁ W UBIEGŁOROCZNYCH DOŻYNKACH

1

2

UDZIAŁ W KONKURSKIE NA ŚWIĄTECZNE CENTRUM WSI

1

3

UDZIAŁ W STOŁACH WIELKANOCNYCH

1

4

ZGŁOSZENIE PRETENDENTA Z TERENU MIEJSCOWOŚCI DO NAGRODY „Ranunkulus Penicillatus”

0,5

5

UDZIAŁ W BIESIADZIE KGW W KROSNOWICACH

0,5

6

UDZIAŁ W „STOŁACH BOŻONARODZENIOWYCH”

0,5

 

 

 

 

Ad 2.5)

LP

INICJATYWY ODDOLNE

Punktacja

1

INICJATYWY INWESTYCYJNE

5

2

INICJATYWY INTEGRACYJNE, REKREACYJNE

5

 

Ad 2.6)

LP

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI W MIEJSCOWOŚCI (Max 5 punktów)

Punktacja

1

ZAKRES OFERTY TURYSTYCZNEJ (w tym produkt lokalny)

3

2

DZIAŁANIA PROMOCYJNE I DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI DLA TURYSTY

1

3

WSPÓŁPRACA SOŁECTWA Z GESTORAMI BAZY TURYSTYCZNEJ

2