REGULAMIN KONKURSU 2014

V. Kryteria oceny:

     1. Oceny dokonuje się w zakresie kryteriów konkursowych i punktowej skali oceny podanej w pkt. V.2) niniejszego regulaminu.

     2. Punkty będą przyznawane w następujących obszarach:

        1) ESTETYKA WSI (Max 15 punktów za każdy przejazd, razem 60 punktów).

        2) PROCES PLANOWANIA I REALIZACJI ZADAŃ  W RAMACH PROGRAMU ODNOWA WSI (Max 10 punktów).

        3) STRONA INTERNETOWA (Max 10 punktów).

        4) AKTYWNOŚĆ WSI NA FORUM GMINY (Max 5 punktów).

        5) INICJATYWY ODDOLNE (Max 10 punktów).

        6) DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI W MIEJSCOWOŚCI (Max 5 punktów).

 

          Uwagi: Inicjatywy oddolne będą zgłaszane jednorazowo do 3 dni przed ostatnim przejazdem. Realizacja inicjatywy obejmuje przedział czasowy od 01.09.2013 roku do 10.08.2014 roku.

 

Ad.2.1)

LP

ESTETYKA WSI (Max 15 punktów za każdy przejazd)

Punktacja

1

SZKOŁA, PRZEDSZKOLE

0 - 15

2

OBIEKT KULTURY

0 - 15

3

REMIZA STRAŻACKA

0 - 15

4

BOISKO SPORTOWE

0 - 15

5

KOŚCIÓŁ

0 - 15

6

CMENTARZ

0 - 15

7

POBOCZA PRZY DRODZE GŁÓWNEJ I DROGACH BOCZNYCH ( o nawierzchni asfaltowej)

0 - 15

8

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

0 - 15

9

KAPLICZKI I FIGURY PRZYDROŻNE

0 - 15

10

POSESJE PRYWATNE

0 - 15

11

ELEMENTY KWITNĄCE W PRZESTRZENI WIEJSKIEJ, INNE

0 - 15