REGULAMIN KONKURSU 2014

REGULAMIN KONKURSU

"PIĘKNA I AKTYWNA WIEŚ GMINY KŁODZKO 2014".

 

I. Organizator konkursu: Gmina Kłodzko

II. Cele konkursu:

     1. Wspieranie rozwoju Wsi Gminy Kłodzko poprzez pobudzanie aktywności lokalnej.

     2. Poprawa jakości życia na wsi.

     3. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

     4. Kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnacja środowiska naturalnego obszaru Gminy Kłodzko.

III. Uczestnictwo w konkursie:

W konkursie uczestniczy 35 miejscowości leżących w obrębie administracyjnym Gminy Kłodzko:

Bierkowice, Boguszyn, Droszków, Gołogłowy, Gorzuchów, Jaszkowa Dolna, Jaszkowa Górna, Jaszkówka, Kamieniec, Korytów, Krosnowice, Ławica, Łączna, Marcinów, Mikowice, Młynów, Morzyszów, Ołdrzychowice Kłodzkie, Piszkowice, Podtynie, Podzamek, Rogówek, Romanowo, Roszyce, Ruszowice, Starków, Stary Wielisław, Szalejów Dolny, Szalejów Górny, Ścinawica, Święcko, Wilcza, Wojbórz, Wojciechowice, Żelazno.

IV. Ocena miejscowości:

     1. Oceny dokonuje specjalnie powołana komisja w składzie: Wójt Gminy Kłodzko, 4 Radnych Gminy Kłodzko; 1 sołtys oraz 1 pracownik Urzędu.

     2. Komisja konkursowa ocenia każdą z miejscowości w sposób indywidualny podczas wizji lokalnych.

     3. Komisja konkursowa ustala harmonogram wizji lokalnych:

          28 - 29 maja              pierwszy przegląd wsi

          25 - 26 czerwca         drugi przegląd wsi

          23 - 24 lipca               trzeci przegląd wsi

          13 - 14 sierpnia         czwarty przegląd wsi