INFORMACJA WÓJTA GMINY kŁODZKO

Aktualności » INFORMACJA WÓJTA GMINY kŁODZKO

Wszystkie gminy W Polsce zostały zobowiązane od 1 stycznia 2023 do prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Do dnia 30 września 2023 należy dostarczyć do Urzędu Gminy wypełniony i podpisany formularz.