DZIEN SOŁTYSA

Aktualności » DZIEN SOŁTYSA

 Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom składamy wyrazy uznania dla ciężkiej pracy na rzecz społeczności lokalnej Życzymy mnóstwa pozytywnej energii,  wytrwałości w dążeniu do realizacji zamierzonych celów,  gotowości do stawiania czoła nowym wyzwaniom  oraz tego, aby sprawowana funkcja przyniosła zadowolenie.