DODATEK OSŁONOWY

Aktualności » DODATEK OSŁONOWY

Drodzy Mieszkańcy!
DODATEK OSŁONOWY
Wnioski można składać do dnia 31.10.2022 r. elektronicznie lub tradycyjnie (papierowo) w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8 w godz. 7.30 – 15.30
Kryterium dochodowe:
osoba w gospodarstwie domowym jednoosobowym do 2100 zł
osoba w gospodarstwie wieloosobowym do 1500 zł na osobę
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
400 zł dla gospodarstwa jednoosobowego;
600 zł dla gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób;
850 zł dla gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób;
1150 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.
lub
500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego;
750 zł dla gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób;
1062,50 zł dla gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób;
1437,50 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.
gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.
WAŻNE!
wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
DODATEK OSŁONOWYM JEST ŚWIADCZENIEM ROCZNYM, NIE JEST WYPŁACANY CO MIESIĄC
I NIE PRZYSŁUGUJE DLA KAŻDEJ OSOBY
W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 74 30 67 200 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.