Konkurs "Piękna i aktywna wieś"

Aktualności » Konkurs "Piękna i aktywna wieś"

„Piękna i aktywna”... Powracamy do konkursu

Po rocznej przerwie, spowodowanej obostrzeniami w związku z pandemią covid-19, powracamy do konkursu „Piękna i aktywna wieś Gminy Kłodzko 2021”! Objazd wszystkich miejscowości odbędzie się już w pierwszej połowie czerwca (7-8).

Na stronie internetowej - https://gmina.klodzko.pl/ znajduje się pełen Regulamin konkursu. Polecamy zapoznać się z nim, by wiedzieć, co jest brane pod uwagę przy szczegółowej ocenie.

Natomiast niezmienne pozostają cele przedsięwzięcia:

Rozwój wsi poprzez pobudzanie aktywności lokalnej; Poprawa jakości życia na wsi; Aktywizacja i integracji społeczności lokalnej; Kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnacja środowiska naturalnego obszaru Gminy Kłodzko.

A za co będą przyznawane punkty?

- Za estetykę wsi (max 10 pkt za każdy przejazd)

- Za stronę internetową (max 5 pkt)

- Za inicjatywy oddolne (max 15 punktów).

Tak więc do pracy, drodzy Mieszkańcy. Pierwszy przegląd wsi pod względem porządku i estetyki odbędzie się już w dniach 7-8 czerwca, kolejny 12-13 lipca, a ostatni 9-10 sierpnia.