Konkurs na "Najładniejsze świąteczne centrum wsi" 2015

KONKURSY » Konkurs na "Najładniejsze świąteczne centrum wsi" 2015

Dnia 21 grudnia odbył się komisyjny przegląd wsi w ramach konkursu organizowanego przez Gminę Kłodzko na "Najładniejsze Świateczne Centrum Wsi". W tej edycji konkursu udział wzięło 25 sołectw. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 9 tys. zł.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie czeków finansowych nastąpi 6 lutego 2016 podczas Ostatkowej Biesiady Kół Gospodyń Wiejskich.  

Grand Prix i 500 zł dla sołectwa Szalejów Dolny

Pierwsze miejsca: Krosnowice, Stary Wielisław, Szalejów Górny, Ruszowice, Kamieniec, Podtynie, Korytów, Bierkowice, Wojciechowice i Żelazno 450 zł

Drugie miejsca: Wojbórz, Wilcza, Święcko, Łączna, Ławica, Boguszyn, Starków, Podzamek, Jaszkowa Dolna, Jaszkowa Górna, Ołdrzychowice Kłodzkie, Romanowo i Marcinów,  300 zł

Trzecie miejsce: Roszyce. 100 zł